išryškinti

išryškinti
2 išrỹškinti tr. 1. padaryti aiškiai regimą, matomą: Balzgana mėnulio šviesa išryškino draugo veidą . Šventyklų architektūroje išryškintos atraminės ir dengiamosios dalys . Prožektoriai išryškina gražiai pasipuošusias įmones bei įstaigas sp. | Tas papuošalas perdaug prašmatniai išryškina jos veidą . 2. 479, padaryti aiškų, ryškų, suprantamą: Įvykį išryškino išduota paslaptis . Šį klausimą reikėtų išryškinti . Šokiuose išryškintas lapės gudrumas, ožio užsispyrimas, meškos nerangumas ir t.t. . Ji stengėsi išryškinti savo mintis . | refl.: Stepono sąmonėje išsiryškino aiškaus ir ramaus gyvenimo idealas . 3. išaiškinti negatyvą ar pozityvą: Išryškinti savo filmus galite mūsų laboratorijoje sp. \ ryškinti; išryškinti; paryškinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • išryškinti — išrỹškinti vksm. Šviesà išrỹškino véido brúožus …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • išryškinti — 1 išryškinti Tl caus. 1 išrykšti: Nepjauk su peiliu – išryškinsi audeklą Užv. Išryškink abrūso galą ir padaryk kutus Rg. Patraukei ir rykšte išryškinai audeklą neapsiūlėtą J. Netampyk, išryškinsi raištelį, pradės rykšti Šts. | refl. Kal: Apmėtyk… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • architektonika — architektònika dkt. Išrỹškinti mùzikos kūrinio architektòniką …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • dominantė — dominántė dkt. Išrỹškinti rašýtojo kūrýbos dominántes …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • kadruoti — kadrúoti vksm. Kadrúodamas fotomẽninkas mąsto, ką̃ išrỹškinti, o ką̃ nukir̃pti …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atskleisti — atskleĩsti, atskleĩdžia (àtskleidžia), àtskleidė 1. tr. N, L, Š, Rtr, NdŽ, DŽ1 skleidžiant atidaryti, atverti, atversti: Popieras atskleĩsk J. Kningą atskleĩsk i padėk Lpl. Povilas pasilenkė ir tvarkė ant kėdžių numestas atskleistas knygas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išaiškinti — tr. 1. padaryti visai aiškų: Tu jam išaiškyk nor paviršium Lp. Jam išaiškink ir pirštu parodyk Dgč. | refl.: Ar išsiaiškinai, kas pirma buvo neaišku? Kp. 2. fot. išryškinti: Negerai išaiškintas negatyvas, neryškus vaizdas rš. aiškinti; įaiškinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išrodyti — 1 išrodyti 1. tr. H163, R97, K, M, DŽ pateikti apžiūrėti: Juškevičius išrodė, kad [koriuose] kiaušiniukai yra Rm. Atvažiuosi vasarą – išrodysma LKT102(Vg). Nusivedęs išrodė anam visas vietas, kuriose ans gyvena BM251(Krp). Tada įvedęs savo seserį …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išryškinimas — išrỹškinimas sm. (1) DŽ1 → 2 išryškinti 2: Didžiausios vertybės visada yra pirmiausia pažymėtos teisingu ir gyvenimišku vaizduojamosios medžiagos išryškinimu K.Kors. Manto ir Kristinos santykių išryškinimas turi labai didelę reikšmę tragedijos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išveikslinti — tr. 1. Ser padaryti ryškų, išryškinti. 2. išreikšti: Šventųjų garbę duodame jų abrozdams ir palaikams arba relikvijoms, bet garbiname ne tuos daiktus pačius, bet Dievą ir šventuosius, tais daiktais išveikslintus A.Baran. veikslinti; išveikslinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”